Løsningsforslag kapittel 11

Tips til løsninger oppgaver kap. 11, BIOS 2 (2019)

11.1      Homo sapiens oppstod for 2-300 000 år siden. Homo sapiens og neandertalerne hadde en felles stamfar/stamform for 500 000 år siden.

11.3      Vi regner at arter som er i slekt har hatt en felles stamform.

11.4      Definisjon på liv er ordnet struktur, har arvestoff, evne til å reprodusere/formere seg, har metabolisme/omsetter energi.

11.6      Noen snakker om evolusjonsteorien, som om det finnes én teori. Det finnes mange. De to mest kjente er Darwins og Lamarcks. Darwins teori er teorien om naturlig utvalg ved seleksjon (se s. 347, de fire hovedpunktene i teorien). Lamarck mente at tillærte egenskaper går i arv. Omtrent som at hvis du gjør leksene i biologi, blir elevene flinke i biologi. Sett i lys av det vi i dag vet om epigenetikk, kan kanskje også Lamarcks ideer ha noe for seg? Linné sin systematikk (to-navn-system) hjelper oss å holde orden på og rydde i klassifikasjonssystemet.

11.8      Se svar på 11.6, og finn flere argumenter selv.

11.9      b) Bokas tekster foreslo en logisk mekanisme for hvordan artene kan ha oppstått, og for mangfoldet på jorda.

11.11    a) og b) Med begrepet det naturlige utvalget mener vi naturlig seleksjon og at alle individer er genetisk forskjellige, vi arver egenskaper fra våre foreldre, det fødes flere enn dem som lever opp, de som har de gunstigste egenskapene overlever = «Survival of the fittest».

  1. c) Etter at Darwin kom med sin teori, har vi lært oss om DNA, kromosomer, arv, samt all ny kunnskap om genteknologi. Selv med så mye ny og detaljert kunnskap, «holder» Darwins teori om arv og seleksjon.

11.12    Med seksuell seleksjon (s. 349 og 370) mener vi at individer foretrekker partnere med spesielle særtrekk: noen foretrekker vakkert utseende, andre høy intelligens. Påfuglhunnen faller pladask for hanner med størst mulig hale, selv om stor hale slett ikke er noen fordel når hannen skal bevege seg rundt i terrenget, - tvert imot. Menneskene også selekterer på spesielle egenskaper, men heldigvis ønsker forskjellige mennesker ulike egenskaper.

11.13    Interspesifikk konkurranse eller intraspesifikk? Bedre tilpassete arter vinner over mindre tilpassete. Det er både interspesifikk og intraspesifikk konkurranse, men den sterkeste konkurransen er mellom individer av samme art. Det er likevel ikke sikkert at den fører til raskere evolusjon. Tenk på noen arter, diskuter.

11.15    a) Avl er kunstig utvalg, menneskeskapt seleksjon, en utvelgelse som aldri ville skjedd i naturen.

  1. b) Hunderaser, kålsorter, - mange landbruksprodukter.

11.16    a) En renraset hund er en hundetype som i lengre tid bare har paret seg og fått valper med en annen hund av samme rase. En blandingshund er en hund som er en blanding av to eller flere rasehunder.

  1. b) Dersom hunderaser i lang tid holdes atskilt, kan en rase bli til en art (se også kap. 12, om artsdannelse).
  2. d) Menneskenes ønsker om å ha hunder med spesielle egenskaper eller utseende har gitt hunderaser med hofteleddsdysplasi (schafer, mastiff), pusteproblemer (bokser), eksem i hudfolder (mops) osv.

11.17    Vi er alle et resultat av gener og miljø, ikke minst tilfeldige hendelser i miljøet. Vi har arvet noen mutasjoner, mens andre kan oppstå i oss basert på miljøet vi lever i (mutagene og karsinogene stoffer). Kjønnet formering innebærer at vi har arvet ett kromosom fra mor og ett fra far i hvert av våre kromosompar. Dermed gis svært mange muligheter. Bare se på en stor søskenflokk: du kan se likheter, men de er alle forskjellige.

11.18    De sjiraffene som hadde lengst hals rakk opp til maten høyt oppe i trærne, de overlevde og formerte seg. Antall virvler i nakken og nakkens evne til å bære hode/ nakke setter begrensninger på lengden.

 

E 11.1   D

E 11.2   B

E 11.3   B

E 11.4   C