6 Celleåndingen

Her finner du tips til oppgavene i kapittel 6.

6.1          Sola

6.2          En veganer spiser ikke verken kjøtt eller andre produkter fra dyr (eks. melk, ost, egg), mens en vegetarianer spiser produkter fra levende dyr.

6.3          Energi fra nedbrytning av større molekyler til mindre (katabolisme) blir brukt til å bevege atomer, ioner og molekyler, transport over membraner, kroppsvarme (oversikt side 112). Byggesteiner fra maten blir brukt til vekst og vedlikehold: å bygge nye celler til erstatning for dem vi hele tiden mister.

6.4          CO2 og energi i form av ATP.

6.5          Hypotyreose er for lavt stoffskifte (lav forbrenning), mens hypertyreose er for høyt stoffskifte (høy forbrenning). Søk på Internett og finn ut hva lavt/høyt stoffskifte gir for virkninger på kroppen. Vi å ha en regulert og jevn forbrenning, slik at vi får nok energi til prosessene side 112, derfor må stoffskiftet være styrt.

6.6         

a) Organer der oksygen går inn og karbondioksid går ut.

b) Lunger hos pattedyr, fugl, og amfibier, gjeller hos fisk og insektlarver, trakeer hos insekter. Små og encellete dyr har ikke gassutvekslingsorganer, men skiller ut/tar opp direkte gjennom overflaten.

6.7         

a) KoenzymA bindes til acetyl (2C) og molekylet går inn i krebssyklusen.

b) Produktet i den første delreaksjonen er sitronsyre.

6.9  Vi har ikke de enzymene som trengs, dvs. vi har andre enzymer enn gjærceller.

6.10 ATP virker tilbake ved negativ inhibering: mye ATP stopper nedbrytningen i glykolysen fordi enzymene hemmes. Nok oksygen sørger for at pyrodruesyre går inn i krebssyklus, mens lite oksygen gir anaerob ånding (tenk på når du hardtrener og ikke får pustet inn nok oksygen: da lager du melkesyre i musklene). Alle reaksjonene blir styrt av enzymer, som igjen blir styrt av mengden substrat og produkt: feedback.

6.11  Energi fra NADH og FADH2 blir bare overført til ATP.

6.12 Uttrykksmåten er uheldig: Selv om reaksjonslikningene er «omvendte» er enkeltreaksjonene ikke det: i de to reaksjonene brukes helt forskjellige enzymer, og de foregår på helt forskjellige steder.

6.13      

a) Stikkord: i elektrontransportkjeden (den oksidative fosforyleringen) blir energi fra NADH og FADH2 overført til ATP. Oksygen blir brukt sammen med elektroner og protoner til å danne vann. Når elektronopptak hindres, går ikke elektrontransportkjeden; - det dannes ikke ATP. Fisken dør fordi det ikke foregår f.eks. transport over membraner (se side 112).

b) Reaksjonen på side 163 drives av tilgangen på oksygen. Litt rotenon kan gjøre at reaksjonen går saktere og derfor avtar oksygenforbruket.

6.14      

a) Anaerobt: pyrodruesyre omdannes til melkesyre. Årsaken til anaerob celleånding i musklene er at hard trening kan innebære at du ikke får pustet dypt nok og altså ikke får nok oksygen i blodet. Det kan måles ved en laktat-test (laktat = melkesyre)

b) Se figur side 160: melkesyrebakterier, eddiksyrebakterier, gjærsopp, og de to reaksjonslikningene side 168.

6.15 Det finnes steder uten oksygen, og de anaerobe organismene som bor der driver anaerob celleånding: litt ATP er bedre enn ingenting! De anaerobe utviklet seg før de aerobe, og det finnes nisjer for begge typene organismer. Mange av de anaerobe dør dersom de kommer i oksygenrikt miljø.

6.16      

a) Bakterier og planter er også eksempler på organismer med aerob celleånding.

b) Figur side 170 viser at påstanden er feil.

c) Prokaryote organismer har ikke mitokondrier. Hos eukaryote foregår glykolysen i cytosol.

d) IKKE CO2, men O2.

e) Se figur side 163: energi fra spalting av NADH blir brukt.

6.17  Ja, fordi det dannes varme ved gjæring = fermentering.

6.18      

a) Fordi de har et høyere aktivitetsnivå og høyere basal metabolsk rate.

6.19      

a) Umettet fett har dobbeltbindinger mellom karbonatomene i fettsyrehalene, mettet fett har enkeltbindinger (Bios 1, side 143).

b) Omega-3-fettsyrer har en dobbeltbinding på karbonatom nr. 3 på minst en av fettsyrehalene på triglyseridmolekylet. Omega-3 motvirker avleiringer av fett og kalk i blodårene, og motvirker derfor hjerte- og karsykdommer.

c) Smidigere blodårer og mindre av den usunne kolesteroltypen i blodet.

6.20       Sjekk i en butikk! Diskuter!

E 6.1      C

E 6.2      A

E 6.3      B

E 6.4      C

E 6.5      A

E 6.6      A

E 6.7      B