2 Populasjonsbiologi

Her finner du tips til oppgavene i kapittel 2.

2.1 a) Endret populasjonsdynamikk som kan skyldes nye genutgaver og demografi. Mer eller mindre robust overfor miljøendringer.

b) Fysiske barrierer, eks. fjell. Klima.

c) Passerte svenskegrensa i områder uten høye fjell, dvs. Østfold/Østerdalen.

2.2 Kan finne ut hvordan en populasjon utvikler seg. Om den vokser eller avtar.

2.3 Mattilgang (fisk) for ungene: overfiske har redusert mattilgangen. Klimaendringer fører til mindre mat. Lundeungene blir spist av svartbak.

2.4 Diskuter. Tips: gjerde inn en del av området og sammenlikne inngjerdet område med ikke inngjerdet område.

2.5 a) Se på pyramidene, kommenter aldersfordelingen og demografi.

b) Ettbarnspolitikken har ført til at antall fødte gutter er mye høyere enn antall fødte jenter. Du vet jo at i et normalt svangerskap er sannsynligheten for å få gutt like stor som sannsynligheten for å få jente, så hvordan har det blitt en slik skjev fordeling i Kina? Hvor ble det av jentene?

2.6 Figuren er forklart på side 39.

2.7 a) Miljømotstand: Når ressursene blir små, når populasjonen øker slik at hvert individ får færre ressurser, reduseres veksten og nærmer seg en bæreevne, altså grensen for hvor mange individer som kan leve i et område.

b) Blir omtrent nullvekst fordi området er i likevekt: antall fødte = antall døde.

2.8 Finnes flere hypoteser: 1) stor tetthet gir stress, stress endrer hormonbalanse, redusert fruktbarhet, økt aggressivitet. 2) stor tetthet gjør at lemen bruker mere tid på å finne mat, mer utsatt for parasitter og sykdommer. 3) beiteplantene utvikler antibeitestoffer – blir uspiselige – når de beites hardt.

2.9 a) Se side 44, forsøk å forklare med egne ord.

b) Velg helst en art fra økosystemet der du hadde feltarbeid.

2.11 a) Tetthetsavhengige faktorer påvirker antallet: mye mat gir mange dyr gir

- større sjanse for spredning av sykdommer og død

- flere må dele på maten og noen sulter, altså flere dør

Tetthetsuavhengige faktorer som nedising av beitene eller at beitene er dekket av mye snø gir nedgang (død).

b) Nedising og snødekte beiteområder.

c) Eksponensielt om det var nok mat (det er det nok ikke), for mennesket er reinens eneste fiende. Sannsynligvis omtrent som kurven på side 45.

d) Lite mat og for mage dyr til å dele på den.

2.12 a) Ulike stoffer som plantene lager som respons på beiting, og som smaker vondt.

2.13 a) Eks. næring, fuktighet og topografi: bakkete landskap kombinert med mye regn kan gi utvasking av næring, evt. at næringen vaskes ut i en elv og «forsvinner» eller at den hoper seg opp i en innsjø og fører til eutrofiering.

b) Forskjellige arter krever ulike former for miljøfaktorer: noen planter vil ha skygge, andre sol, noen vil ha mye vann, andre tørr jord. Det er en egnet plass for alle!

2.14 En konkurranse mellom arter, der silda i dette tilfellet er taperen, for den beites av alle de tre artene. Også innen arten er det konkurranse.

2.15 a) Truet art.

b) En nasjonal kunnskapsbase for naturmangfold. Finn dens nettside og søk på «fjellrev».

2.16 a) Blir mer synlige og derfor mer utsatt for rovdyr.

b) Rødreven har større sjanse for å klare seg.

2.18 Å investere i mange egg som ikke blir passet på er energikrevende for fisken når den lager eggene, men den behøver ikke å bruke ressurser på å passe eggene. Sannsynligheten for at eggene blir spist av andre dyr er stor, men samtidig fungerer jo da eggene som mat/ressurs for andre. En art som lagrer egg i munnhulen vil bruke energi på å passe på, og kan sannsynligvis ikke spise mat i perioden, men sannsynligheten for at noen av ungene vokser opp er større.

2.19 a) Forvaltning er å bevare og ta vare på biologiske ressurser.

2.20 a) Moskus har ingen (få) naturlige fiender unntatt mennesket. Derfor vil vekstkurvene likne den som er for svalbardrein. Når antallet nærmer seg en bæreevne som forskerne/forvaltningen kan beregne, må man skyte ut dyr. Hvis ikke, kan bestanden kollapse eller dyr må flytte seg til andre områder.

 

Eksamensoppgaver: 

E 2.1      D

E 2.2      B

E 2.3      A

E 2.4      C

E 2.5      B fordi stigningen er størst. Nok ressurser. A: få individer, nok ressurser. C: lite ressurser og stor konkurranse. - forklar mer!