Tekstoppgave: Genredigering gir kuer uten horn

I USA har forskere brukt genredigering for å få kalver uten horn. Andelen kalver som fødes med horn er rundt 70 %, og hornene fjernes i løpet av de første ukene i kalvens liv. 

ku Les mer om dette i artikkelen i Genialt, tidssskriftet til Bioteknologirådet. 

Diskuter deretter innholdet i den utfra det det har lært om genredigering, og vurder de alternative metodene for å få kalver uten horn opp mot hverandre. Hvilke fordeler og ulemper er det med tradisjonelle avlsmetoder og genredigering?