Tekstoppgave: Bestemme øyefarge på barn?

"Choose your baby's eye color" reklamerer et amerikansk firma med. 

Er det greit å gjøre slike endringer når vi har teknikker for det? Les teksten på nettsiden til Bioteknologirådet og diskuter deretter i grupper på 3-4 elever. Oppsummer gjerne i fellesskap i klassen til slutt. 

  

Oppgaver:

1. Finn ut mer om preimplantasjonsdiagnostikk, PGD, og hva man kan bruke det til. 

2. Hva bruker man PGD til i Norge?

3. Hvis man alltid har drømt om å få et barn med brune øyne, er det da greit å bruke et firma som kan ordne dette? 

4. Skal man tilby PGD til foreldre der en eller begge er bærere av gener som gir høy risiko for kreft? Hvor høy må risikoen være?