Tekstoppgave: Mitokondrie-donasjon

I kapittel 7 i Bios 2-boka (2019) kan du lese om mitokondriedonasjon. 

baby I artikkelen det er lenke til her, kan du lese om en gutt som ble født i Hellas i 2019. Les artikkelen og jobb deretter sammen i små grupper. 

 Oppgaver: 

1. Beskriv teknikken som brukes ved mitokondriedonasjon.

2. Er det etisk problematisk at et barn blir født med DNA fra tre foreldre syns dere? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Er dette en metode som bør tillates også i Norge? Begrunn svaret deres.