Rømt oppdrettslaks kan påvirke villaksens gener

Villaksens egenskaper er et resultat av seleksjon over lang tid og en tilpasning til laksens lokale miljø. Oppdrettslaks blir målrettet avlet på noen ønskede egenskaper. Resultatet blir at villaks og oppdrettslags blir genetisk forskjellige. 

Villaks

Hvordan vil rømt oppdrettslaks kunne påvirke en lokal villakspopulasjon? Det er tema i artikkelen på forskning.no som du finner lenke til nedenfor. Les artikkelen og svar deretter på oppgavene. 

 

Oppgaver: 

a) Hvorfor mener forskerne som har jobbet med dette prosjektet, at rømt oppdrettslaks kan true villaksen?

b) Hvilken betydning har grad av innblanding av oppdrettslaks i et gyteområde for villaks?

c) Avkom av oppdrettslaks vil ha lavere overlevelse enn avkom av villaks. Forklar dette.