Spekkhogger, menneske og sjøørret- interspesifikk konkurranse

I boka kan du lese om den interspesifikke konkurransen mellom mennesker, sjøørret og spekkhogger, som alle spiser sild. 

Se mer om dette i NRKs Ut i naturen der spekkhoggeren har lært at der det er fiskebåter er det mye mat.

Nettressurser