Tekstoppgave: Kan du spise sukker med god samvittighet?

Er for mye sukker giftig? Er sukker farlig?

Les mer om sukker i kostholdet i artikkelen på NRK.no og svar på eller diskuter oppgavene. Se evt programmet om dette temaet. 

 

Oppgaver: 

1. Lærte du noe om sukker du ikke visste fra før?

2. Fikk du bekreftet eller avkreftet noe du visste fra før?

3. Vil du anbefale andre å erstatte hvitt sukker med andre sukkerprodukter? Begrunn svaret ditt. 

4. Diskuter svaret på spørsmålet som stilles i overskriften i artikkelen - kan du spise sukker med god samvittighet?