Filmoppgave: Kjøttforbruk

I en av episodene i NRK-serien "Folkeopplysningen" er temaet kjøttproduksjon og kjøtt i kostholdet.

Se innslaget enten samlet i klassen eller hjemmefra som lekse. Diskuter deretter i grupper. 

 

Diskusjonsoppgaver:

Hva slags kjøtt spiser hver av dere og hvor ofte spiser dere kjøtt?

Er det noe dere tenker at dere vil endre/ikke endre etter å ha sett programmet?

Er det noe vi bør endre på når det gjelder kjøttproduksjon i landbruket i Norge? Hvilke fordeler og ulemper kan det å endre, evt. beholde dagens produksjon av kjøtt, ha for miljøet, helsa, landbruket og samfunnsøkonomien? Begrunn svarene deres.