Tekstoppgave: Hva skjer med naturen når 300 reinsdyr blir drept av lynnedslag?

I artikkelen fra forskning.no om hendelsen i 2016 der en flokk reinsdyr ble drept av lynnedslag, kan du lese om hvordan 300 døde dyrekropper påvirket økosystemet.

Forskningsområdet der man ser på slike episoder kan kalles "kadaverøkologi". Les artikkelen og svar deretter på oppgavene. 

  

 

Oppgaver: 

a) Hva er et kadaver?

b) Bruk det du har lært om stoffkretsløp og energistrøm i økosystemer. Hva hadde denne hendelsen å si for biotiske og abitiske faktorer i området?