Kapittel 10 (2018)

Her finner du hjelp og løsningsforslag til oppgavene i kapittel 10. 

10.1 Blodplasma (serum + fibrinogen) og blodceller (røde + hvite + blodplater).

10.2

a) Hemoglobin består av proteiner og jern, fire polypeptidkjeder + fire jernioner.

b) Anemi betyr at blodet mangler hemoglobin, vanligvis på grunn av jernmangel (finn ut mer).

10.3 Blodet transporterer en rekke stoffer, som hormoner, gasser, næringsstoffer, avfallsstoffer, antistoffer. Blodet er også viktig for temperaturregulering (se tabellen på side 261).

10.4 Bruk fordypningsteksten på side 262 og lag en tegneserie.

10.5 Blodet går slik: VH → kroppen → HF → HH → lunger → VF → VH (se figuren på side 265).

10.6 Tilstanden kalles angina pectoris eller hjerteinfarkt. Kan behandles bl.a. med nitroglyserin, blodfortynnende, stent.

10.8 Hvilepuls er antall slag hjertet slår per minutt ved hvile.

Slagvolum er blodmengden som blir presset ut av hjertet når det slår.

Blodtrykk er systolisk (trykket i arterien når hjertet slår) og diastolisk (trykket i arterien mellom hjerteslagene).

10.10

a) Arytmi er hjerterytmeforstyrrelser (noen raske slag etter hverandre eller at hjertet hopper over ett eller noen få slag), og er veldig vanlig uten å være farlig.

b) Bruk kilder

10.11

a) Systolisk er trykket i arterien når hjertet slår, diastolisk er trykket i arterien når hjertet ikke slår. 110-130/70-90 (avhengig av alder).

b) Stivere og mindre elastiske vegger i blodårene.

10.13 Vi spiser mat som omdannes til glukose i metabolismen, og puster inn oksygen gjennom lungene. Karbondioksid pustes ut gjennom lungene, og kroppen bruker energi på å holde kroppsvarmen og være i bevegelse (også på cellenivå, se kapittel 6).

10.14 Fordi det er hensiktsmessig for å stoppe mikroorganismer og støvpartikler som ellers ville kunne kommet ned i lungene.

10.15 Hull mellom lungen og omgivelsene utenfor slik at vakuumet mellom lunger og ribbein forsvinner. Lungene kan falle sammen. Forsøk å tette hullet. For øvrig sier vegtrafikklovens kap. VIII mer om dine plikter dersom du opplever å komme i nærheten av en trafikkulykke. Alle som får førerkort, må signere på at de kjenner og kan anvende vegtrafikkloven.

10.16 Registrerer forholdet mellom oksygen og karbondioksid i blodet. Hjertet registrerer forholdet (kjemoreseptorer), sender nerveimpulser til den forlengede marg som styrer pustingen (innpust/utpust og musklene mellom ribbeina og i mellomgulvet, øker antall hjerteslag).

10.17

a) Lager basisk bukspytt og hormonene insulin og glukagon (se side 225).

b) Endokrine kjertler produserer hormoner, i dette tilfellet insulin og glukagon.

10.18   Les fordypningsteksten på side 278.

10.20

a) Blodvæske med nitrogenholdig avfall som blir presset ut i Bowmans kapsler og over i nyrekanalene.

b) Det meste av forurinen blir reabsorbert i nyrekanalene, både vann, natrium og andre ioner ved osmose, aktiv transport og diffusjon. (bruk figuren på side 280).

10.21

b) Ved graviditet skilles graviditetshormonet hCG, humant choriongonadotropin, ut i urinen.

10.23

a) Når muskler på baksiden av låret (knebøyeren) trekker seg sammen, bøyes kneleddet. Når muskler på framsiden av låret (knestrekkeren) trekker seg sammen, strekkes kneleddet ut.

b) Muskler er festet til bein med sener. Se figuren øverst på side 285. Når knebøyeren trekker seg sammen, dras leggbeinet opp/bakover, og kneet bøyer seg. Når knestrekkeren trekker seg sammen, dras skinnebeinet framover og kneet retter seg ut.

10.24 Når proteinfibrene (aktin, myosin) inni muskelcellene dras mot hverandre blir musklene kortere, omvendt blir de lengre når de to fibertypene dras fra hverandre. Sammentrekningen krever energi, altså ATP.

10.25

a) Voksne: minst 150 minutter per uke. Barn og ungdom: minst 60 minutter per dag.