Kapittel 6 (2018)

Her finner du hjelp og løsningsforslag til oppgavene i kapittel 6. 

6.1

a) Beskytter innholdet i cellen, og kontrollerer hva som slipper inn og ut.

b) Uten cellemembranen vil det ikke være noe innhold i cellen. Å bare ha en cellevegg betyr å ha et helpermeabelt dekke rundt innholdet: alt av små og relativt store molekyler kan passere en cellevegg.

6.2 I et fosfolipid er en av fettsyrene erstattet av fosfat. Fettsyrene er hydrofobe, mens «hodet» er hydrofilt. (lag en tegning, sjekk gjerne også andre kilder enn læreboka)

6.3

a) Polare: vann, etanol. Upolare: oksygengass, karbondioksid, fettstoffer.

b) Upolare molekyler har ingen ladning, er ikke vannløselige (hydrofobe), og de er fettløselige. Polare molekyler har en liten eller stor ladning og er vannløselige (hydrofile) men ikke fettløselige.

6.4

a) Cellekjernen, mitokondriene og kloroplastene.

b) Bedre beskyttelse, vanskeligere å trenge gjennom.

c) Tips: endosymbiose.

6.7

a) Hardere/mykere membran, reseptorer på celleoverflaten, gjenkjenne egne celler, variasjon av stoffer som skal transporteres inn/ut av cellen, forskjellige vevstyper har ulik sammensetning av disse stoffene.

b) Se i boka på side 126–129 (DNA – RNA – proteinsyntese, repeter fra vg1 naturfag)

6.8 Enkel diffusjon er transport av små og noen større upolare molekyler direkte gjennom membranen fra et sted med høy konsentrasjon av disse molekylene til et sted med lavere konsentrasjon. Fasilitert transport vil si transport av spesielle molekyler gjennom spesielle transportproteiner tilpasset disse spesielle molekylene. Verbet fasilitere betyr å gjøre noe lettere. Begge transportmåtene er passive og krever ikke energi.

6.9 Se figuren nederst på side 152. Gjør gjerne en øvelse der du tar to bloddråpe på to objektglass, dekker med dekkglass, og tilsetter henholdsvis vann- eller saltløsning mens du ser i mikroskopet på største forstørrelse (400x). En stor variasjon i blodsukkermengden kan gjøre at blodcellene skrumper inn eller sveller opp og sprekker.

6.10

a) Akvaporiner er spesielle transportproteiner der bare vann slipper gjennom

b) Akvaporinene er de transportproteinene (kanaler) som gjør osmose mulig.

c) Lag en tekst, merk gjerne de ulike delene av prosessen med nummer slik at det blir lettere å følge tankerekken din.

d) Antallet akvaporiner i cellemembranen hos ulike celler kan reguleres, bl.a. ved hjelp av hormoner. F.eks. i nyreceller må vann kunne bli transportert hurtig inn og ut fordi nyrecellene renser blodet for vann og transporterer vannet ut av kroppen ved ekskresjon, mens i hudceller trengs ikke en slik rask transport.

6.11 Bruk gjerne tabellen på side 148 og lag tegninger ut fra teksten.

6.12 Aktiv transport krever energi, passiv transport gjør ikke det. ATP er en energibærer som kan overføre energi slik at transportproteiner klarer å pumpe f.eks. ioner, aminosyrer og større molekyler fra et sted med lite molekyler til et sted med mange molekyler, dvs. mot en konsentrasjonsgradient.

6.13

a) Eksocytose

b) Endocytose

6.14 Endocytose går ut på å frakte noe inn i cellen, mens eksocytose betyr å frakt noe ut av cellen. Når en celle vokser, må det foregå endocytose.

6.15 Kanaltypene er forskjellige. Hos planter står cellene hele tiden i kontakt med hverandre fordi kanalene mellom cellene alltid er åpne. Hos dyr kan kanaler mellom cellene åpne og lukke seg etter behov.

6.16 Tenk på blodcellene og det du leste om osmotisk trykk på side 152. Se også oppgave 6.9.

6.17 Cellene tar opp vann og frukt/grønsaker holder seg spenstige lengre, de tørker ikke ut (Men da kan ikke frukt og grønsaker være pakket inn i plastposer. Dette er et godt alternativ til å pakke all frukt og grønsaker inn i plast).