Kapittel 4 (2018)

Her finner du hjelp og løsningsforslag til oppgavene i kapittel 4. 

4.1

a) Naturlig utvalg. De som hadde denne atferden ble ikke fanget av fiender og overlevde, og brakte sine gener videre.

b) Overlevelse, få avkom.

4.2 Stikkord: Middels skjellstørrelse gir «middels» matmengde, det er enklere å åpne middels skjell enn store, og mer mat enn i de små skjellene. Atferden er «kost-nytte», og den er genetisk og miljømessig basert på reflekser, instinkter og læring.

4.3

a) «Gammel» arv fra tiden da våre forfedre møtte farlige edderkopper.

c) Ligger i genene.

4.4 Instinkter er nedarvet, tillært har vi lært oss etter erfaring. Eks. et pattedyr som kort tid etter fødsel suger bryst uten å ha lært det, reflekser som å skvette ved høye lyder, skvette ved lyder og bevegelser i mørket, få fluktreaksjoner (eks. produsere adrenalin) når vi møter farer. Tillært atferd bygges etter stimulering, motivering og pregning, og blir etter hvert automatisert.

4.5

a) Eks. kyr med mer kjøtt (og godt lynne), hunder med ønskede egenskaper: vakt, jakt, beskytte, lydighet, sosialt.

b) Kan velge ut enkeltindivider med ønskede egenskaper og avle videre på disse. På sikt vil rasens atferd endres fordi vi selekterer kunstig individene med egenskapene vi foretrekker.

4.6 Sørge for at individets egne gener går videre. Fjerner «konkurrentens» gener og hans avkom.

4.7 Hannenes fine og kraftige farger virker tiltrekkende for hunnene og signaliserer overfor ikke så fargesterke hanner at nettopp han er bedre og sterkere. Hunnens mangel på farger gir henne bedre kamuflasje, og beskytter derved eggene og ungene.

4.8 Hannen angriper en annen «hann», - dvs. bomullsdotten som den oppfatter som en konkurrent om hunnens gunst. Den hannen som ikke har rødt bryst blir ikke oppfattet som en konkurrent.

4.11 Eks. en hund viser sinne eller glede: kjenner du en hund og vet hvordan den oppfører seg? Eks. en hanndue danser rundt en hunndue mens den bruser med fjærene, for å få pare seg. Diskuter og kom med flere eksempler.

4.13 Søk på Internett, søkeord «bienes dans». Du finner f.eks. informasjon om forskjellene i dansemønster mellom europeiske og asiatiske bier. Biene er blant jordens mest avanserte insekter når det gjelder atferd.

4.15 Paringsatferden avgjør om enkeltindividet får pare seg, få avkom, og føre sine gener videre. Og det er jo biologisk sett det endelige målet med å eksistere (!).

4.17 Genene gir evne til å synge spesielle sanger. Læring viser fuglen hvilken sang som er mest gunstig.

4.18 Mye spennende å finne på Internett om du søker på «dyr som bruker redskaper»: elefanter, sjøoter, sjimpanse, fuglearter, blekksprut.

4.19 Vår atferd er både nedarvet og tillært. Den tillærte atferden er sosialt og kulturelt betinget. En atferd som er uakseptabel i ett samfunn, kan være helt ok i et annet.