Tekstoppgave: Hvilke celler skiftes ut oftest?

Det er store forskjeller i levetid hos ulike celletyper i kroppen. Hvorfor er det slik?

  

Les artikkelen på forskning.no og svar deretter på oppgavene. 

 

Oppgaver: 

1. Forklar hva som menes med fornyende, stabile og statiske celler og gi eksempler på celler som tilhører hver av disse tre hovedtypene. 

2. Hva vil det si at en celle blir differensiert?

3. Forklar hva som skjer når celler eldes og hvorfor de til slutt ikke kan dele seg flere ganger.