Tekstoppgave: Behaviour and natural selection

Bruk denne forelesningen på youtube til å svare på oppgavene, enten ved å skrive ned svarene eller ved å diskutere oppgavene i en gruppe. 

  

Oppgaver: 

1. Gi eksempler på hvordan atferd og evolusjon henger sammen. 

2. Forklar begrepet fotoperiodisme. Les evt mer i boka på side 188. Er det riktig å snakke om atferd også hos planter syns du? Begrunn svaret ditt. 

3. I presentasjonen lærer du om en familie av fugler kalt løvhyttefugler eller gartnere, på engelsk bower bird. Beskriv parringsatferden disse fuglene.