Tekstoppgave: Bakterier på godt og vondt

På forskning.no kan du lese en artikkel om bakterier. Vi er helt avhengige av dem, de er på mange måter perfekte som forsøksorganismer og de gjør oss syke. 

101474690 Bruk teksten i artikkelen til å svare på oppgavene. 

 

Oppgaver: 

1. "Uten bakterienes innsats kunne vi ikke levd" står det i artikkelen. Forklar dette utsagnet. 

2. Vi mennesker har bare mulighet til å overføre gener til neste generasjon. Slik er det ikke hos bakterier. Forklar hvordan bakterier kan utveksle gener med hverandre og hvilke fordeler det kan ha for dem?

3. Les avsnittet "Medisines tveeggede sverd" og forklar hva som menes med denne overskriften på avsnittet.