Tekstoppgave: Kildevalg i klimasaken

Menneskeskapte klimaendringer er et tema som skaper mye diskusjoner. Det til tross for at 97 % av verdens forskere er enige om at de klimaendringene vi nå opplever, skyldes menneskeskapte klimautslipp. 

 

Nedenfor finner du lenker til noen nettsteder som skriver om klimaendringer. 

Oppgave: 

Gå sammen i grupper på fire. To av dere Skal argumentere for en menneskeskapt klimaendring, to av dere skal argumentere i mot. 

Kjør debatt!