Gentester

Mange utenlandske firmaer tilbyr personlige gentester. Denne typen testing er strengt regulert i Norge, mens mange andre land har mer liberal lovgivning.

Se mer om dette i NRKs Forbrukerinspektørene.