Miljøgifter i hverdagsprodukter

Det finnes en rekke miljøgifter i produkter vi omgir oss med daglig. Er dette skadelig for oss?

Lær mer om dette i programmet fra NRKs Forbrukerinspektørene.