Stamcelletransplantasjoner

Behandling ved hjelp av stamceller er en behandlingsform det forskes mye på, og som vil gi helt nye muligheter for medisinsk behandling.

I animasjonene du finner lenke til nedenfor, ser du to typer stamcelletransplantasjon. Allogen stamcelletransplantasjon vil si at stamceller fra en passende donor tilføres pasienten.

Autolog stamcelletransplantasjon vil si at det blir benyttet stamceller fra pasientes egen kropp. Stamcellene tas ut før f.eks. en kreftbehandling som også dreper stamcellene i kroppen.