Ideliste vinterekskursjon

Vinterekskursjon, ideliste til feltarbeid

 

vintertr_r

Abiotiske faktorer:

- lokalitetsbeskrivelser (kartreferanser, eksponering, geologi)

- lysforhold

- temperaturforhold, også målinger i ulike dybder av snølagene

- utsatt for mye/lite vind

- snødybde

- snøens fordeling, mye/lite evt. områder uten snø, snølagets betydning

- sporsnø?

- kulde/varme (forskjell mellom vinter og sommer)

- konkurranse (nisje, næring)

 

Biologiske parametere/biotiske faktorer:

- opplevelse (se, høre, lukte, føle, beskrive)

- tegne (kart over området med lokalitetsbeskrivelse, ulike arter)

- sammenheng mellom snødybde og antall lavarter/mengde lav på trærne (eks. snømållav på bjørk)

- avhengighet: einer under bjørketrærne

- sammenlikne trekk ved plante- og dyreliv et sted der snøen blir blåst vekk, kontra plante- og dyreliv under snøen

- innsamling:

1) snø som smelter, filtreres og mikroskoperes (mye insekter og insektlarver, ofte alger, evt. forurensning)

2) bark fra trær (lav, evt. ”småkryp” som våkner når de kommer inn i varmen)

3) biter av døde trær, nedbrytere, mange sopparter

4) dyrefelle under snøen, i tomrommet mellom bakken og snøen

5)spor i snøen:

-fotspor (hvordan og hvor beveger dyret seg)

-ekskrementer

-gnagemerker

6) eks. på dyr som forandrer utseende med årstiden, hensikt med forandringen

- dyr som hamstrer

- vintersøvn, vinterdvale, eller flytte til andre områder (eks. fugler til sørligere strøk, elg inn i byen)

- sett opp fuglebrett og observer arter og antall (gjennom vinteren eller en kortere periode)

- planter som er vintergrønne

 

Parametere som kan være viktige for mennesker:

- lysmangel/vinterdepresjoner

- friluftsliv/skiløyper, alpinanlegg og andre turområder

- forurensning/utslipp, forsøpling lett synlig mot snøen

- glatt, bein- og armbrudd

- bebyggelse, snømåking