Symbiose

Samspill mellom organismer kalles symbiose. Symbiose betyr "å leve sammen". Begrepet brukes til å forklare forhold mellom to organismer av ulike arter som er i direkte kontakt. De to organismene som deltar, kalles symbionter. Hvis den ene organismen er mye større enn den andre, kalles den største en vert. Det finnes tre typer symbiose:

  • Mutualisme
  • Kommensialisme
  • Parasittisme

Mutualisme

  
Mutualisme kan utvikle seg mellom to arter når begge tjener mer enn de vil tape på det. I mange vitenskapelige bøker blir begrepet mutualisme skrevet som +/+. De to plusstegnene viser at begge har fordel av samlivet.
Et eksempel på mutualisme finner vi innenfor lakseoppdrett. Der har det vært et problem at parasitter lever på fisken og sitter fast på den. Vi kan slippe leppefisken berggylte oppi merdene sammen med laksen. Berggylta spiser opp parasittene, og laksen blir spart for denne plagen. På engelsk heter leppefisk cleanerfish, og det skjønner vi må være et passende navn. Fangst av levende leppefisk har blitt industri. Bruken av leppefisk er likevel ikke uten problemer. Når den har spist opp parasittene på laksen, begynner den å spise av øynene på laksen.


Et annet eksempel er planter som trenger insekter for å spre pollen og frø. Til gjengjeld får insektet noe å spise og kan legge eggene sine i blomsten. Ballblom er en plante som blir bestøvet av en flue. Flua trenger inn mellom de nesten lukkede blomsterbladene og bor der en stund mens den lever av pollen og nektar. Samtidig legger den egg inni blomsten. Når eggene utvikler seg til larver, spiser de noen få frø før de blir utviklet til ferdige fluer som flyr videre.

Sommerfuglen får mat fra blomsten, samtidig tar den med seg pollen på kroppen slik at neste blomsterindivid blir pollinert. Copyright: Getty Images. Sommerfuglen får mat fra blomsten, samtidig tar den med seg pollen på kroppen slik at neste blomsterindivid blir pollinert. Copyright: Getty Images.

Kommensialisme

  
Kommensialisme er når den ene parten tjener på samspillet. For den andre parten har det ikke noen betydning, verken positivt eller negativt. Symbolet for dette er +/0 (pluss/null).
Fugler tjener for eksempel på å bo i trær. Der har de beskyttelse mot vind, regn og fiender. For treet spiller det ingen rolle om en fugl har reir i det.
Et annet eksempel er fugler som oppholder seg i nærheten av jorder med kyr eller hester. I møkka etter disse dyrene finnes det både frø, insekter og mark. Kua eller hesten verken tjener eller taper på samlivet, og fuglen får mat.
Klatreplanter kan vokse oppover stammen på andre planter. Da kommer de seg opp i lyset og kan produsere mer gjennom fotosyntesen. Men hvis klatreplanten vokser så mye at den skygger for vertsplanten og hindrer vertsplanten i å vokse, skifter samspillet karakter og blir parasittisme.

Parasittisme

  
En parasitt er en som bare snylter. Den andre, den som blir utnyttet i dette samlivet, tar skade og kan dø av det. Symbolet for dette er +/– (pluss/minus).
Parasitter som er mye mindre enn verten, kan formere seg i et stort antall på eller i verten. Bare sjelden dreper de verten. Det ville jo være en ulempe for dem selv. Mange verter har et selvforsvar mot parasitter, og hvis verten er i god form, kan den klare å drepe parasitten. Et eksempel er bartrær som forsvarer seg mot parasitter ved å skille ut klebrig kvae. Barkbiller som graver tunneler i treet, får da problemer med at kvaeklisset setter seg fast i munnen på dem. Friske trær skiller ut mer kvae enn syke, og barkbiller angriper derfor oftest syke trær. Trærne kan da få så store skader at de dør.

  

Mutualisme er når begge organismene tjener på samspillet.
Kommensialisme vil si at den ene parten har fordeler, mens forholdet ikke har noe å si for den andre.
Parasittisme vil si at den ene tjener på samlivet, mens den andre taper.