Kapittel 12 (2012)

Her finner du løsningsforslag, råd og vink til kapittel 12 i boka.

12.1.1

Ukjønnet

12.1.2

a) Veksling mellom ukjønnet og kjønnet formering.

b) s. 145

c) Ukjønnet: formerer seg alene. Kjønnet: parer seg med et individ av samme art, to kjønnsceller smelter sammen.

12.1.3

a) Ett individ lager eggceller, det andre lager sædceller.

b) Ett individ lager egg- og sædceller.

c) Egg legges i vann og sædcellene sprøytes over.

d) Befruktning skjer inni hunnen.

12.1.4

Dyr med ytre befruktning må leve i fuktig/vått miljø. Dyr med indre befruktning kan leve i tørt miljø.

12.1.5

Prøv om du klarer å trekke ut utviklingen fra tabell s. 352

12.1.6

a) Avkommet blir passet på.

b) God yngelpleie – få avkom. Ingen eller dårlig yngelpleie – mange avkom.

12.2.1

s. 352

12.2.2

Fordeler: rask populasjonsvekst, bruker ikke energi og ressurser for å finne en partner, kan formere seg alene.

Ulemper: liten genetisk variasjon, redusert evne til å tåle miljøforandringer

12.2.3

Tilgang på andre individer, konkurranse, endrete miljøfaktorer, årstidsvariasjoner.

12.2.4

a) Mer avansert.

b) To haploide kjønnsceller smelter sammen til en zygote som utvikler seg til et individ.

c) tabell s. 352.

d) Kjønnet gir større variasjon og bedre evne til ”survival of the fittest”, jfr. Darwin. e) Ukjønnet formering med selvbefruktning gir variasjon fordi individene ved meiose danner haploide kjønnsceller.

12.3.1

a) To haploide celler smelter sammen til en diploid zygote.

b) Sædcelle + eggcelle = zygote.

c) Stadiet etter embryo (tydelige ytre organer).

12.3.2

a) ”Slipper” å lete etter en partner.

b) Større genetisk mangfold.

c) Større mangfold, bedre overlevelse for ungene, hyggelig!

12.3.3

a) Ved ytre befruktning går mange zygoter til grunne eller blir spist av fiender

b) diskuter i klassen!

12.3.4

Sammenbinding

12.3.5

Fordeler: De to i paret samarbeider om å ta vare på ungene, bruker færre ressurser på å produsere avkom, lærer opp ungene. Ulemper: ressurs- og tidkrevende.

12.4.1

a) Når cytoplasmaet blir delt i to.

b) s. 102

12.4.2

Arvestoffet kopieres og cellen deles i to.

12.4.3

s. 359

12.4.6

a) Jomfrufødsel.

b) Siden det er en form for ukjønnet formering ville den genetiske variasjonen blitt for liten til at arten kunne overleve.

12.4.7

a) Dronning, droner og arbeidere.

b) Dronningen legger egg. Dronene befrukter dronningens eggceller med sine sædceller.

c) Tja? Enklere? Diskuter!

12.5.1

a) Arter av meitemark, fisker, fugler, og mennesker osv.

b) Større variasjon.

12.5.2

a) s. 353. b) Større genetisk variasjon

12.5.3

Ganske komplisert syklus, se s. 364

12.5.4

a) Avhengig av om fisken gyter i bevegelige vannmasser eller stillestående vann, og om arten har indre befruktning og/eller yngelpleie.

12.5.5

Internett? Oppslagsbok om fisk?

12.5.6

a) En slags tiltrekkende parfyme eller reklame

b) s. 365

c) Lurt m gjeller i vann og lunger i luft

12.5.7

Paringsorgan, indre befruktning etter paring i flere timer. Fosterutvikling inni mora, inni hinne med næring. Ingen yngelpleie

12.5.9

a) Skall eller ikke

b) Indre befruktning, hardt skall, fugleforeldrene ruger og holder eggene varme, yngelpleie.

12.5.10

a) Enkjønnet, indre befruktning og yngelpleie. B) Ikke så stor konkurranse om ressursene

12.6.1

a) Kjønnet b) eggceller og sædceller (spermier). To haploide celler smelter sammen ved befruktningen og danner en diploid zygote som utvikler seg til et diploid individ.

12.6.2

a) Ytre: pung og penis. Indre: testikler, bitestikler, sædledere, sædblærer, prostata.

b) s. 368

12.6.3

a) Ytre: kjønnslepper og klitoris. Indre: eggstokker, eggledere, livmor, vagina.

b) s. 369

12.6.4

a) FSH og LH.

b) Utvikling av primære og sekundære kjønnstrekk

12.6.5

a) s. 371 b) testikkel, bitestikkel, sædleder, sædblære c) sædceller + sædvæske d) s. 372 og meiose (Internett) e)sædblæra + prostata

12.6.6

a) egganlegg + blæra rundt.

b) diploide celler som skal dele seg til haploide eggceller. C) s. s. 373 og meiose, et egganlegg deler seg (meiose) til 4 haploide celler: den ene blir en eggcelle og de tre andre gir bl.a. næring til eggcellen

12.6.7

a) resten av folikkelen, dvs. blæra som omsluttet eggcellen.

b) livmorslimhinnen støtes ut i løpet av 3 – 8 dager (menstruasjonsblodet).

c) mengden kjønnshormoner avtar

12.6.8

a) sykdommer som smitter ved seksuell omgang: samleie, munnsex (eller gjennom blod).

b) smitte skjer ikke ved bruk av kondom. Hyppig partnerbytte uten å teste seg for kjønnssykdommer øker sannsynligheten for smitte

12.6.9

Diskuter i klassen!

12.6.10

a) klamydia, kjønnsvorter og kjønnsherpes.

b) s. 375-376.

c) sterilitet