Virtuell mikroskopering av protister og små vannlevende dyr

Gå inn på nettstedet nedenfor via lenken og klikk på den organismen du ønsker å se nærmere på.

De første dyreliknende organismene var encellete, vannlevende protister. Protister og mange enkelt bygde dyr lever i et vandig miljø. De er så små at all sirkulasjon, gassutveksling og utskilling kan skje direkte til hver celle fra omgivelsene, og de har ikke behov for egne organer til dette. De første flercellete dyrene utviklet seg fra encellete dyr som dannet kolonier. Etter hvert som de flercellete dyrene ble større, utviklet de egne organsystemer for sirkulasjon, gassutveksling og utskilling.

Du kan lese mer om dette i boka.