Kapittel 11 (2012)

Her finner du løsningsforslag, råd og vink til oppgavene i kapittel 11.


11.1.1

a) Protister og dyr

b) Dyr innen dyreriket er vanligvis mer avansert bygde enn dyr innen protistriket

11.1.2

uten og med kjernemembran, dvs. DNA pakket inn i en membran

11.1.3

Primitiv = enkelt bygd. Avansert= mer komplisert bygd, ofte flere organer.

11.1.4

Se s. 313.

11.1.5

anatomi=bygning, fysiologi=funksjon, komparativ=sammenlikn (compare på engelsk)

11.2.1

a) Transportere næring, avfall, gasser osv. til å fra organer, dvs. til alle celler.

b) Fordi blodet er et transportsystem

11.2.2

Diffusjon.

11.2.3

a) Eks. paramecium = tøffeldyr, og maneter.

b) Små, lever i fuktige omgivelser, liten avstand fra ytterst til innerst, begrenset tykkelse på hud/skall/skjelett

11.2.4

a) Hjerte og blodårer.

b) Eks. med gassutvekslingsorganer og ekskresjonssystemet.

11.2.5

a) Jo mer avansert bygning og funksjon, desto senere utviklet.

b) Diffusjonen ,dvs. transporten, tar for lang tid når avstanden er større.

11.2.6

a)God muskulatur mellom arteriene og venene sørger for at stoffer går til venene og tilbake til hjertet.

b) er ufarget

c) s. 321

11.2.7

Figur og tekst s. 243.

11.2.8

Figur og tekst s. 319.

11.2.9

Muskelpumpe

11.2.10

Forsøk selv! Lag gjerne gode, men enkle skisser.

11.2.11

s. 244, start med forkamrene.

11.2.12

Lag deg en oversikt

11.2.13

a) Enkelt: passerer hjertet en gang per runde i kroppen, dobbelt: passerer hjertet to ganger per runde i kroppen. b) Lettere å transportere effektivt til/fra flere organer. b) Større kraft ut av hjertet

11.2.14

Diffusjon, osmose og aktiv transport.

11.2.16

a) Vekselvarm: kroppstemperaturen varierer med omgivelsene. Likevarm: samme kroppstemperatur hele tiden.

b) Lavere forbrenning, dvs. mindre celleånding.

11.2.17

Flere røde blodceller gjør at mer oksygen kan transporteres per milliliter selv om lufta inneholder mindre oksygen.

11.2.18

Lite oksygen i lufta fjør at det produseres flere røde blodceller som kan ta opp mer oksygen i blodet

11.3.1

Oksygen inn i kroppen, karbondioksid ut av kroppen.

11.3.2

a) Aerob celleånding b) mer oksygen i luft enn i vann, men lettere å ta opp oksygen gjennom en fuktig overflate enn gjennom en tørr.

11.3.3

Tøffeldyr og manet. Utveksling gjennom overflatene på hele dyret.

11.3.4

s. 327.

11.3.5

a)Dekket av ett lag hudceller gjør diffusjonen enklere, motstrømsprinsippet. b) Overflatecellene tørker ut. c) Motstrømsprinsippet. d) Trenger ikke så mye oksygen.

11.3.6

s. 328

11.3.7

a) Tar opp oksygen gjennom hele overflaten også. b) Overflatecellene tørker ut.

11.3.8

Eks. insekter som først lever som larver i vann og har gjeller, deretter i luft med trakeer. Gassutvekslingsorganene må være forskjellige i vann og på land.

11.3.9

s. 330 + kap. 9

11.3.10

Start med en felles idedugnad! Bruk kap. 9 og 11, evt. slå opp i faunabøker og søk på Internett. Lag en oversikt. Fordel gjerne arbeidet slik at elevene samarbeider gruppevis. Diskuter i fellesskap.

11.4.1

Nitrogenholdige avfallsstoffer.

11.4.2

Dyr i vann kan skille ut giftigere nitrogenforbindelser, som raskt bli fortynnet i vannet. Dyr på land fortynner nitrogenforbindelsene i sin egen kropp før de slippes ut

11.4.3

Vann: ammoniakk

Land: urinsyre, urinstoff

11.4.5

Eks. tøffeldyr og manet. I vann.

11.4.6

a) Sirkulasjonssystemet frakter ekskresjonsproduktene til ekskresjonssystemet. b) Regulering av vann- og saltinnholdet i kroppen. c) Ekskresjonsproduktene blir skilt ut sammen med vann.D yret må verken tørke ut eller svulme opp.

11.4.7

a) Mot konsentrasjonsgradienten. b) Frakter vann den andre veien ved aktiv transport.

11.4.8

Samler avfallsstoffer, fungerer som nyre og urinblære i ett, tømmes utenfor dyret.

11.4.9

Dvs, sammenlikn uten/med ekskresjonsorganer, med: på land og i vann.

11.4.10

Reker har avfallskjertler (omdannete nefridier), mygg har malpighiske rør, forklar selv funksjon/ulikheter og likheter

11.4.11

Ferskvannsfisk har godt utviklete nyrer. Saltvannsfisk har ikke godt utviklete nyrer, for de trenger dem ikke til ekskresjonen.

11.4.12

repetisjon: husker du fra kap. 9? Bruk muligheten til å sammenlikne og repetere kap. 11 vs kap. 9

11.4.13

Ørkenrotte: lang nyrekanal, god reabsorbsjon av vann. Bever: reabsorberer lite vann og har korte nyrekanaler.