Kapittel 5 (2012)

Her finner du løsningsforslag, råd og vink til oppgavene i kapittel 5.

5.1.1

Beskyttelse og kontroll (inn/ut).

Delvis gjennomtrengelig, som slipper gjennom noen molekyler og ioner, men ikke alle.

5.2.1

a) Lipid som består av glyserol, to fettsyrer og et fosfatmolekyl.

b) Triglyserider har tre fettsyrer og ikke noe fosfat.Se den midterste figuren på side 123 i boka.

c) Mettete har bare enkeltbindinger, umettete har dobbeltbinding(er).

5.2.2

a) Se figurer side 123-125.

b) Med de upolare, hydrofobe endene mot hverandre og de polare, hydrofile endene mot cytoplasmaet og mot omgivelsene.

5.2.3

Polare molekyler kan ikke passere fosfolipidene, men gjennom kanaler, porter.

5.2.4

a) Redd for vann, vannelsker

b) Med eller uten ladning.

c) Oljer og diverse løsemidler er upolare, ioner er polare.

5.2.5

a) Cellekjernen, mitokondrier og kloroplaster.

b) Side 113: endosymbiontteorien.

5.2.6

Gjør at membranene er myke.

5.2.7

a) Karbohydrater bundet til proteiner, karbohydrater bundet til lipider.

b) Reseptorer som signalmolekyler kan feste seg til, deltar når immunforsvaret virker.

5.2.8

a) Figur side 125.

b) Danner porter med eller uten dørvakt, reseptorer.

5.2.9

Molekylene er i bevegelse hele tiden.

5.2.10

Ulike blodtyper i ABO-systemet og rhesussystemet har forskjellige proteiner på utsiden av cellene. Det gjør at kroppen «gjenkjenner» riktig blodtype, men forsøker å fjerne evt. feil type blod gikk etter en blodoverføring. Det siste kan medføre at blodet klumper seg og tetter årene.

5.3.1

Se side 126.

a) Næringsstoffer og oksygen inn, avfall og karbondioksid ut.

b) Aktiv er energikrevende, passiv krever ikke energi

5.3.2

Se side 126-130.

5.4.1

Se tabell side 127 og figurene side 128 og 130

5.4.2

Passiv transport av stoffer foregår fra høy til lav konsentrasjon. Alle atomer og molekyler i en væske er i bevegelse. Jo høyere temperatur, desto mer bevegelse. Jo høyere konsentrasjon, desto flere molekyler i bevegelse og en raskere transport gjennom membranen helt itl konsentrasjonsforskjellene er utliknet.

5.4.3

a) Se side 131.

b) Den svulmer opp, Vann transporteres inn i plantecellene fordi det er mer vann utenfor cellene enn inni. Netto vanntransport inn. Plantecellene sprekker ikke fordi celleveggen hindrer det.

c) Vann transporteres inn i de røde blodcellene, de svulmer opp og sprekker

d) Røde blodceller sprekker fordi de ikke har cellevegg. Cellemembranen er ikke sterk nok til å unngå å sprekke.

5.4.4

a) Et protein som slipper spesifikke stoffer gjennom membranen ved at det forandrer form og får en form som passer det spesielle stoffet som skal slippe gjennom kanalen. b) Se side 133

c) Stoffspesifikke proteinporter pumper bare et bestemt proteinmolekyl. Ulike transportproteiner og akvaporiner

5.4.5

a) Porter i cellemembranen som frakter vann

b) Akvaporiner er avgjørende for vannbalansen. Alle levende organismer har hele tiden behov for vann til livsviktige reaksjoner. Vann direkte gjennom cellemembranen er ikke tilstrekkelig.

5.4.6

Se figuren og tekst side 130

5.5.1

Når nerveceller sender nerveimpulser eller når transporten av stoffer skjer fra lav konsentrasjon til høy konsentrasjon

5.5.2

Energien kommer fra nedbryting av ATP til ADP (og noen ganger til AMP)

5.5.3

Stoffspesifikke proteinpumper pumper bare et bestemt proteinmolekyl

5.5.4

Eksocytose: Stoffer samles i blærer i cytoplasmaet og tømmes ut av cellen.

Endocytose: Cellemembranen folder seg rundt stoffer på utsiden, danner en blære, og blæra tømmes inni cellen. Se også side 133.

5.5.5

a) Endocytose

b) Hvite blodceller, ”spiseceller”, ødelegger bakterier på denne måten. Tøffeldyr tar til seg næring ved hjelp av endocytose.

5.6.1

Stoffer kan lett bli transportert mellom celler. Se side 134.

5.6.2

Kanalene hos dyrecellene er bare åpne ved behov. De samordner for eksempel elektrisk aktivitet i hjertet. Hormoner, næringsstoffer og ioner kan lett passere.