Bier bestøver færre blomster

Forskning viser at 84 % av av Europas blomsterplanter er avhengige av insekter for å pollineres. Hva skjer hvis insenktene blir borte?

bier Det kan på sikt få store konsekvenser for plantemangfoldet og for matproduksjonen på jorda.

 

Les mer i artiklene i Aftenposten og på forskning.no