Bestøvning og frøspredning

I de to vedleggene finner du tabeller som viser forskjellige bestøvningsmåter og spredningsmetoder hos frøplantene.

Frøplantene skiller seg fra de andre plantene ved at de utvikler frø, og frøplanter er ikke avhengige av vann ved befruktningen. For at det skal kunne utvikle seg frø, må det først foregå en pollinering og deretter en befruktning. Det er utrolig mye spennende i blomstenens tilpasning til både pollinering og befruktning.

Du kan lese mer om dette i boka.