Tekstoppgave: Frosk og slange i våpenkappløp

Evolusjon av én art påvirker de andre artene i et økosystem. Dette gjelder også mellom predatorer og byttedyr. Les artikkelen du finner lenke til nedenfor og svar på oppgavene. Bruk også det du har lært om evolusjon og atferd i kapittel 14, samt det som står om evolusjon og miljø på side 310 - 312 i boka.

Oppgave


1. Hva betyr det at det foregår et våpenkappløp mellom frosk og slange?

2. Hva er koevolusjon?

3. Hvilke atferdsforskjeller hadde slangene når de spiste en lite giftig eller mer giftig frosk?