10 Stamceller, genterapi og gendiagnostikk

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • 83120685 gjøre greie for den biologiske verdien av stamceller, forklare prinsippene for reproduktiv og terapeutisk kloning og drøfte etiske sider ved valg av ulike kilder for stamceller
  • formulere og drøfte problemstillinger omkring bruken av gendiagnostikk på mennesker
  • formulere og drøfte problemstillinger omkring bruken av genterapi på mennesker
  • diskutere på et faglig grunnlag etiske utfordringer innenfor biologisk forskning

Introfilm

What are stem cells

Nettressurser