Feltarbeid i biologi 1 og 2

I biologi er feltarbeid en viktig del av faget. Her får du noen forslag til hva du kan gjøre og hvordan du kan planlegge feltarbeid i ulike økosystemer. 

  

100_0018_IMG Følgende kompetansemål handler om feltarbeid:

Biologi 1:

  • Du skal kunne gjennomføre et større feltarbeid og bruke biologiske metoder til å samle inn, kartlegge og utforske ulike typer organismer og legge fram resultatene fra undersøkelsene

Biologi 2:

  • Du skal kunne planlegge og gjennomføre et større feltarbeid med undersøkelse av biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem og vurdere og presentere resultatene med og uten digitale verktøy
  • Du skal kunne samle, bestemme og klassifisere ulike organismer og knytte opplysningene om levevis og tilpasninger til et utvalg organismer