Rettelser Bios biologi 2 (2019)

Her finner du rettelser til 1.opplag av boka.

Side 19: på venstre side av figuren skal det stå "Eksperiment: Skift batteriene", ikke "Skift lyspæra".

Side 71: På figuren om nitrogenets kretsløp skal det også gå en rød pil fra gjødsel til nitrat.

Side 79: det skal stå g/m3 på figurene.

Side 81: det skal stå g/m3 i figurtekstene.

Side 94: I 3. nederste linje skal det stå "mer", ikke "mindre". Setningen blir da: " ...., mens produktene i en endoterm reaksjon har mer energi enn reaktantene."

Side 201-202: I teksten beskrives kun transkripsjon av mRNA, men transkripsjon av tRNA og rRNA foregår samtidig og på samme måte ved at andre deler av DNA-et blir transkribert.