Rettelser Bios biologi 1 (2018)

 

Omslag Bios 1

Rettelser i 1.opplag

side 36 7.linje: Antall beskrevne arter i verden er 1.6 millioner.

side 47 oppgave 2.18: Svartelista endret i juni 2018 navn til Fremmedartslista.

side 57: siste del av siste setning i fordypningsstoffet har falt ut, riktig ordlyd er "Etter dyrking og mangfoldiggjøring ble et stort antall frø sendt tilbake til frøhvelvet, slik at de igjen kan bevares i Svalbards permafrost."

side 58, 59, 67, 77 og 78: Svartelista har nå endret navn til fremmedartlista.

side 201: bildet i midten viser en åkersnelle, ikke en skogsnelle. 

side 210: i tredje punkt i sammendraget skal det stå generasjonsveksling, ikke generasjonsutveksling.

side 238, midt på siden: Det skal stå "Silikosaner består av grunnstoffene silisium ..."

Side 241: Forbindelsesceller kalles vanligvis internevroner, og internevroner gir atskillig flere treff hvis du skal søke etter mer informasjon

Side 349: Riktig sidehenvisning i fjerde siste linje er 351. 

Side 339: I tabellen skal riktig tekst om krepsdyr og sirkulasjon være: "Ett eller ingen hjerter, ett kammer i hjertet"

Side 389: i sjette siste linje er det en henvisning til figuren på neste side, det er ingen figur nedenfor på side 389.