13 Miljøutfordringene er mange

søppelplass I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • drøfte miljøutfordringer lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap
  • forklare hvordan økosystemer endrer seg over tid, og knytte det til klimaendringer og andre miljøproblemer

Introfilm

Nature is speaking

Nettressurser