11 Populasjonsbiologi

baby I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • gjøre greie for faktorer som regulerer veksten og størrelsen til populasjoner og forvaltning av bestander i et bærekraftig perspektiv

Nettressurser