3 Stoffkretsløp og energistrøm

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

 

100_0018_IMG Du skal kunne

  • gjøre greie for kretsløpet til karbonet og nitrogenet i et økosystem og hvordan miljøgifter blir konsentrert i næringskjeder
  • gjøre greie for hvordan energistrømmen mellom trofiske nivåer i påvirker økosystemet

Introfilm

Biogeochemichal cycles

Nettressurser