12 Evolusjon på gennivå

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

AA024526 Du skal kunne

  • forklare hvordan den genetiske sammensetningen i populasjonen blir endret gjennom mutasjoner, naturlig seleksjon, genetisk drift, genflyt, horisontal genoverføring og endring av kromosomtall
  • beskrive mekanismer som hindrer genflyt mellom arter, og gjøre greie for teorier om hvordan nye arter kan utvikle seg
  • forklare hvordan molekylærbiologi og genteknikker gir oss ny kunnskap om opphavet til arter og utviklingen av slektskapstrær

Introfilm

Population genetics: when Mendel met Darwin

Nettressurser