11 Utviklingen av livet på jorda

jorda I dette kapittele blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • gjøre greie for teorier for hvordan livet på jorda har oppstått, og beskrive noen hovedtrekk i hvordan utviklingen av livet på jorda kan ha foregått
  • gjøre greie for grunntrekkene i evolusjonsteorien og hva slags kunnskaper den bygger på

Introfilm

© Tech insider

How humans evolved from early life