7 Bioteknologi

lab

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • gjøre greie for framstilling av genetiske fingeravtrykk og hvordan de kan brukes i rettsmedisin og i studier av slektskap mellom individer og grupper av individer.
  • forklare hvordan genmodifiserte organismer kan framstilles, drøfte hvordan dette kan brukes innen medisin, produksjon av mat og biologisk forskning, og hvilke følger dette kan ha for miljøet.
  • gjøre greie for den biologiske verdien av stamceller, forklare prinsippene for reproduktiv og terapeutisk kloning og drøfte etiske sider ved valg av ulike kilder for stamceller.
  • diskutere på et faglig grunnlag etiske utfordringer innenfor biologisk forskning.

Introfilm

How to sequence the human genome