8 Arven

erteplante

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • sette opp og teste hyposteser for kjønnsbundet og dihybrid arvegang med og uten kopling av gener
  • forklare genetiske sykdommer ved å bruke kunnskaper om arv og mutasjoner, og gjøre greie for hvordan samspillet mellom arv, miljø og livsstil kan påvirke helsen hos mennesker 

Introfilm

How Mendel's pea plants helped us understand genetics

Nettressurser