Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

7 DNA er arvestoffet

DNA I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • forklare strukturen til DNA og hvordan DNA blir kopiert i cellene som blir dannet
  • sammenlikne mitose og meiose med vekt på fordeling av genmateriale i cellene som blir dannet
  • gjøre greie for transkripsjon og translasjon av gener og forklare hvordan regulering av gener kan styre biologiske prosesser

Introfilm

How to extract DNA