5 Fotosyntesen

Issoleie I dette kapittelet er følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • forklare hvordan lysenergi kan overføres til kjemisk bundet energi i fotosyntesen, og hvordan den kjemiske energien blir brukt til å produsere glukose
  • gjøre greie for hvordan ytre faktorer virker inn på fotosyntesen

Introfilm

Photosynthesis visualization