Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

5 Fotosyntesen

Issoleie I dette kapittelet er følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • forklare hvordan lysenergi kan overføres til kjemisk bundet energi i fotosyntesen, og hvordan den kjemiske energien blir brukt til å produsere glukose
  • gjøre greie for hvordan ytre faktorer virker inn på fotosyntesen

Introfilm

Photosynthesis visualization