4 Energi

hoppe I dette kapittelet er følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • forklare hvordan enzymer, ATP og andre kofaktorer virker, og hvordan aktiviteten til enzymene blir regulert i celler og vev

Introfilm

ATP

Nettressurser