Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

4 Energi

hoppe I dette kapittelet er følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • forklare hvordan enzymer, ATP og andre kofaktorer virker, og hvordan aktiviteten til enzymene blir regulert i celler og vev

Introfilm

ATP

Nettressurser