1 Naturen som læringsarena

Følgende kompetansemål blir dekket i dette kapittelet.

fluesopp Du skal kunne:

  • planlegge og gjennomføre et større feltarbeid med en undersøkelse av biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem, og vurdere og presentere resultatene med og uten digitale verktøy
  • samle, bestemme og klassifisere ulike organismer og knytte opplysninger om levevis og tilpasninger til et utvalg organismer
  • planlegge og gjennomføre undersøkelser i laboratorium fra alle hovedområdene, rapportere fra arbeidene med og uten digitale verktøy og peke på feilkilder i undersøkelsene
  • forklare hvorfor publisering og faglig kritikk er nødvendige prosesser i biologi som vitenskap
  • finne fram til ny kunnskap i biologi fra ulike medier og vurdere informasjon og påstander i mediene på et faglig grunnlag

Introfilm

Nature is speaking

Nettressurser