3 Biologisk mangfold

fisker I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • forklare hva begrepet biologisk mangfold omfatter, og drøfte spørsmål om ansvar for å ta vare på biologisk mangfold lokalt og globalt
  • forklare hvordan biologisk mangfold henger sammen med variasjon i nisjer og habitater i økosystemene

Introfilm

Nature is speaking

Nettressurser