13 Formering hos dyr

frosker I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • gjøre greie for hovedtrekk i formeringen av dyr, sett i sammenheng med utviklingen av livet på jordagjøre
  • greie for oppbygningen av og funksjonen til sentrale organsystemer i (menneske)-kroppen og drøfte årsaker til sykdommer som har sammenheng med livsstil

Introfilm

The life cycle of a monarch butterfly

Nettressurser