12 Organsystemer hos dyr

elefantmor og barn I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • sammenlikne bygning og funksjon av organsystemer hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskilling, sett i sammenheng med tilpasning til ulike levevilkår

Introfilm

Respiration in organisms